Douwe Kootstra
Schrijver, verteller & columnist

Agenda

 

** Ferhalen yn en om de Wâlden. Theatertún Kollumersweach, freed 14 july.  Ynformaasje en reservearringen by Sita Veenstra: 06 12908435

** Theun de Vries-boekenmarkt. Zaterdag 19 augustus. In en om De Schierstins, Feanwâlden. Van 10.00 – 16.00 uur. Volksverhalen en een schrijverskwis. Vrije toegang. Zie webside Schierstins: http://info@schierstins.nl

** Bramenfestein BROMMELS, zaterdag 26 augustus fan 13.30 – 17.00 uur: volksverhalen op it terras van Theatertún Kollumersweach, Ganzingawei 11, Kollumersweach (06 12908435)

** Oer it bysûndere libben fan skilder en dichter Gerben Rypma. Fries Landbouw Museum, Felling 6, Leeuwarden. Zondag 24 september van 15.30 – 16.30. Kaarten via www.lanbouwmuseumfriesland.nl

**Douwe Kootstra interviewt de Stellingwerver auteur, dichter, verteller en columnist Johan Veenstra. Aanleiding: het verschijnen van Veenstra zijn dertigste boek, de verhalenbundel ‘Naozoemerlaand’. Ook vertellen Veenstra en Kootstra (volks)verhalen, waaronder samen één (wreed-erotisch) verhaal in twee talen. Locatie: Boekhandel Binnert Overdiep, Dracht 60, Heerenveen (0513-622533). Datum: woensdag 10 april. Aanvang: nog niet bekend. Email winkel: info@binnertoverdiep.nl